ដំណឹងថ្ងៃទី០៧នេះ មានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៤៤នាក់ទៀត ខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយ៣៣.និងគ្មានករណីស្លាប់!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ០៧.០៨
.២០២២ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី ០៦.០៨.២០២២ ដោយបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៤៤នាក់បន្ថែមទៀត សុទ្ធតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន៣៣នាក់ និងពុំមានអ្នកស្លាប់ទេ។

សូមជម្រាបផងដែរថា៖ គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៧.០៨.២០២២នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបចំនួន១៣៧.០២១នាក់.ក្នុងនោះព្យាបាល
ជាសះស្បើយចំនួន១៣៣.៦៨៣នាក់ និងអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន៣.០៥៦នាក់ដដែល៕ រតនា

Leave a Reply

Your email address will not be published.