ឆៀកចល័តនៅខេត្តប៉ៃលិន ព្រៃវែង កំពត ពោធិ៍សាត់ បន្តផ្តល់សេវារហូតដល់ថ្ងៃទី០១កក្កដា!

(ភ្នំពេញ)៖ សេវាត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិៈ(ឆៀក)ចល័ត កំពុងដំណើរការជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅខេត្តប៉ៃលិន ព្រៃវែង កំពត ពោធិ៍សាត់ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ មិថុនា រហូតដល់ថ្ងៃទី ០១កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២។
អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់ យករថយន្តទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះ (ឆៀក) តាមកាលកំណត់កុំបីខាន៕សហការី

Leave a Reply

Your email address will not be published.