គិតមកដល់ថ្ងៃទី២៣នេះគ្មានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៤៧ថ្ងៃជាប់គ្នា ខណៈគ្មានអ្នកជាសះស្បើយនិងគ្មានអ្នកស្លាប់!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ២៣.០៥
.២០២២ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី ២២.០៦.២០២២ ដោយរកមិនឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីនោះទេ ហើយក៏គ្មានអ្នកជាសះស្បើយដែរ និងពុំមានអ្នកស្លាប់ទេ។

 

សូមជម្រាបផងដែរថា៖ គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៣.០៦.២០២២នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបចំនួន១៣៦.២៦២នាក់.ក្នុងនោះព្យាបាល
ជាសះស្បើយចំនួន១៣៣.២០៦នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន៣.០៥៦នាក់ដដែល៕ រតនា

Leave a Reply

Your email address will not be published.