អ៊ុយ​ក្រែ​ន ដាក់ពាក្យ​បណ្ដឹង​ទៅ W.T.O ក្រោយ​ប៉ូឡូញ ហុង​គ្រី និង​ស្លូ​វ៉ា​គី ហាមប្រាម​ការនាំ​ចូល​គ្រាប់​ធញ្ញជាតិ​!

អ៊ុយ​ក្រែ​ន បាន​ដំណើរការ​ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង​ទៅ WTO ប្រឆាំងនឹង​ប្រទេស​ហុង​គ្រី ប៉ូឡូញ និង​ស្លូ​វ៉ា​គី ដោយសារតែប្រទេសទាំងនេះហាមប្រាម ចំពោះការនាំ​ចូល​គ្រាប់​ធញ្ញជាតិ ពីអ៊ុយក្រែន!
តំណាង​អនុ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ពាណិជ្ជកម្ម លោក Taras Kachka បាន​លើកឡើងថាៈ ក្រុង​គៀវ ក៏​កំពុង​រៀបចំ​វិធានការ ប្រឆាំងនឹង​ការ​នាំចូល​បន្លែ និង​ផ្លែឈើ​ពី​ប្រទេស​ប៉ូឡូញ វិញ​ផងដែរ​។​

គួរ​បញ្ជាក់ថាៈ ស្លូ​វ៉ា​គី ក៏បាន​ពង្រីក​ជា​ឯកតោភាគី​នូវ​ការហាមឃាត់ របស់​គណៈ​កម្ម​ការ​អឺរ៉ុប​លើ​គ្រាប់​ធញ្ញជាតិ ៤ ប្រភេទ ។
ខណ​ប៉ូឡូញ បាន​ណែនាំ​ការហាមឃាត់​បន្ថែម​លើ​ម្សៅ និង​ចំណី រួមទាំង​ហុង​គ្រី រឹតបន្តឹង​ការនាំ​ចូល​ផលិតផល២៥ ប្រភេទ​ផ្សេងទៀត ពី​អ៊ុយ​ក្រែ​ន ផងដែរ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *