ដំណឹងថ្ងៃទី១៩នេះ ពុំមានអ្នកឆ្លង(អូមីក្រុង)ទេ ជាសះស្បើយក៏ពុំមានដែរ និងគ្មានអ្នកស្លាប់!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៩.០៩.២០២៣ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់លទ្ធផលនៅថ្ងៃទី១៨.០៩.២០២៣។
ដោយរកពុំឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ប្រភេទ(អូមីក្រុង)នោះទេជាសះស្បើយក៏ពុំមានដែរនិងគ្មានអ្នកស្លាប់។

សូមជម្រាបថាៈ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៩ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១៣៨,៩៤១នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៣៥,៨៨៤នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន ៣,០៥៦នាក់៕

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *