គណៈសង្ឃនាយក តម្រូវឱ្យគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ វាយជួងរគាំងនិងទូងស្គរ នៅថ្ងៃទី២០ កញ្ញាខាងមុខ!

(ភ្នំពេញ)៖ គណៈសង្ឃនាយក ប្រគេនជូនដំណឹងដល់គ្រប់វត្តអារាម ទីសាសនដ្ឋានទូទាំងប្រទេស ស្តីពីការវាយជួង រគាំង និងទូងស្គរ នៅថ្ងៃទី២០កញ្ញាខាងមុខ ។
ដើម្បីអបអរសាទរ រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។
នេះបើយោងតាម គណៈសង្ឃនាយក នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រគេនជូនដំណឹង នៅថ្ងៃទី១៧.០៩.២០២៣៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *