ដំណឹងថ្ងៃទី២៨នេះ ឆ្លង(អូមីក្រុង)ម្នាក់ ជាសះស្បើយម្នាក់និងគ្មានអ្នកស្លាប់!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៨.០៥.២០២៣ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់លទ្ធផលនៅថ្ងៃទី២៧.០៥.២០២៣។
ដោយរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ប្រភេទ(អូមីក្រុង)០១នាក់ជាសះស្បើយ០១នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់។

សូមជម្រាបថាៈ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៨ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១៣៨,៧៦៧នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៣៥,៦៨៤នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន ៣,០៥៦នាក់៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *