ដំណឹងថ្ងៃទី២២នេះ ឆ្លង(អូមីក្រុង)ម្នាក់ ជាសះស្បើយពុំមាននិងគ្មានអ្នកស្លាប់!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២២.០៥.២០២៣ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់លទ្ធផលនៅថ្ងៃទី២១.០៥.២០២៣។
ដោយរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ប្រភេទ(អូមីក្រុង)០១នាក់ជាសះស្បើយពុំមានទេ និងគ្មានអ្នកស្លាប់។

សូមជម្រាបថាៈ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២២ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១៣៨,៧៤១នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៣៥,៦៨០នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន ៣,០៥៦នាក់៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *