ដំណឹងថ្ងៃទី២០នេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីនោះទេ ខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយ៣នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់.!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ២០.០៥.២០២២ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី១៩.០៥.២០២២ ដោយរកមិនឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីនោះទេ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយមាន៣នាក់ និងពុំមានអ្នកស្លាប់ឡើយ។

សូមជម្រាបផងដែរថា៖ គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២០.០៥.២០២២នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបចំនួន១៣៦.២៦២នាក់.ក្នុងនោះព្យាបាល
ជាសះស្បើយចំនួន១៣៣.២២១នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន៣.០៥៦នាក់ដដែល៕ រតនា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *