៩៤ថ្ងៃរាប់ថយក្រោយ នៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games និង ASEAN Para Games នៅកម្ពុជា!

(ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ គឺនៅសល់តែ៩៤ថ្ងៃទៀតប៉ុន្នោះ នឹងឈានដល់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី៣២(32nd SEA Games) និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ (12th ASEAN Para Games) ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងឆ្នាំ២០២៣៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *