ដំណឹងថ្ងៃទី២៤នេះ ពុំមានអ្នកឆ្លង(អូមីក្រុង)នោះទេ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយក៏ពុំមានដែរនិងគ្មានអ្នកស្លាប់!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៤.០១.២០២៣ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី២៣.០១.២០២៣។
ដោយរកពុំឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ប្រភេទ(អូមីក្រុង)នោះឡើយខណៈអ្នកជាសះស្បើយក៏ពុំមានដែរនិងគ្មានអ្នកស្លាប់។

សូមជម្រាបថាៈ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១៣៨,៦៧៧នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៣៥,៦១១នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន ៣,០៥៦នាក់៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *