ដំណឹងថ្ងៃទី១៥នេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីនោះទេ ជាសះស្បើយ២នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់.!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៥.០៥.២០២២ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី១៤.០៥.២០២២ ដោយរកមិនឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីនោះទេ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ២នាក់ និងពុំមានអ្នកស្លាប់ឡើយ។

 

សូមជម្រាបផងដែរថា៖ គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៥.០៥.២០២២នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបចំនួន១៣៦.២៦២នាក់.ក្នុងនោះព្យាបាល
ជាសះស្បើយចំនួន១៣៣.១៩៤នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន៣.០៥៦នាក់ដដែល៕ រតនា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *