ដំណឹងថ្ងៃទី១នេះ មានអ្នកឆ្លង(អូមីក្រុង)៧នាក់ ជាសះស្បើយ៧នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០១.១២.២០២២ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី៣០.១១.២០២២ ។

ដោយរកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ប្រភេទ(អូមីក្រុង)ចំនួន៧នាក់

អ្នកជាសះស្បើយ៧នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់។

សូមជម្រាបថាៈ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១៣៨,១០៦នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៣៤,៩៩២នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន ៣,០៥៦នាក់៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *