fbpx

ដំណឹងថ្ងៃទី២៨នេះ ឆ្លង(អូមីក្រុង)ម្នាក់ ជាសះស្បើយម្នាក់និងគ្មានអ្នកស្លាប់!

ដំណឹងថ្ងៃទី២៧នេះ ឆ្លង(អូមីក្រុង)០៦នាក់ ជាសះស្បើយ០៣នាក់និងគ្មានអ្នកស្លាប់!

ដំណឹងថ្ងៃទី២៦នេះ ឆ្លង(អូមីក្រុង)១០នាក់ ជាសះស្បើយពុំមាននិងគ្មានអ្នកស្លាប់!

ដំណឹងថ្ងៃទី២៥នេះ ឆ្លង(អូមីក្រុង)០៥នាក់ ជាសះស្បើយពុំមាននិងគ្មានអ្នកស្លាប់!

ដំណឹងថ្ងៃទី២៤នេះ ឆ្លង(អូមីក្រុង)ម្នាក់ ជាសះស្បើយពុំមាននិងគ្មានអ្នកស្លាប់!

ដំណឹងថ្ងៃទី២៣នេះ ឆ្លង(អូមីក្រុង)០៣នាក់ ជាសះស្បើយពុំមាននិងគ្មានអ្នកស្លាប់!

ដំណឹងថ្ងៃទី២២នេះ ឆ្លង(អូមីក្រុង)ម្នាក់ ជាសះស្បើយពុំមាននិងគ្មានអ្នកស្លាប់!

ដំណឹងថ្ងៃទី២១នេះ ឆ្លង(អូមីក្រុង)ម្នាក់ ជាសះស្បើយពុំមាននិងគ្មានអ្នកស្លាប់!

ដំណឹងថ្ងៃទី២០នេះ ឆ្លង(អូមីក្រុង)០៣នាក់ ជាសះស្បើយពុំមាននិងគ្មានអ្នកស្លាប់!

ដំណឹងថ្ងៃទី១៩នេះ ពុំមានអ្នកឆ្លង(អូមីក្រុង)នោះទេ ជាសះស្បើយក៏ពុំមានដែរនិងគ្មានអ្នកស្លាប់!